Partneri

Kuplandē mēs vēlamies uzlabot tāldarbinieka pasauli! Šeit jūs varat koncentrēties uz svarīgāko. Un paužu laikā izstaipīties.

Mēs vēlamies piedāvāt tāldarba pieredzi tā, lai jūs atnākot uz dažām dienām, paliktu uz nedēļu. Un, plānojot uz nedēļu, paliktu uz visu mēnesi.

Tā kā tāldarbs ietver arī citu dzīvi - vai nu tas būtu garšīgs ēdiens, autentiski pārdzīvojumi vai aizraujošas nodarbības, tad ziniet, ka kopā ar šādiem partneriem jūs labi pavadīsiet laiku Dienvidaustrumu Igaunijā!